Instapwerk

Re-integratie en Jobcoaching

 

Kennis van zaken

Al 12 jaar stimuleer en activeer ik mensen met het doel de zelfredzaamheid te vergroten. Door persoonlijke coaching en succesvolle bemiddeling zorg ik voor een matching op maat.

Ik heb gedegen en specialistische kennis van verschillende beperkingen en beschik over een passende HBO opleiding en ben Noloc erkend Jobcoach.

Ik beschik over adequate kennis op het gebied van arbeidsmarktontwikkeling, participatie en zelfredzaamheid.

Mijn netwerk is gevuld met bedrijven in diverse branches. Ik heb contacten met bedrijven voor werkervaringsplekken, leerplekken en scholing.

Expertise

Instapwerk biedt professionele, resultaatgerichte en flexibele ondersteuning, voor mensen die begeleiding of ondersteuning nodig hebben ter verbetering van de zelfredzaamheid op alle levensgebieden.

Specifieke expertise heb ik opgedaan op het gebied van: Autisme Spectrum Stoornis (ASS), klassiek autisme, asperger, PDD-NOS, verstandelijke of psychische beperking, moeilijk lerende, AD(H)D, borderline en gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid. Mijn kracht is om verder en dieper te kijken naar de omstandigheden van de kandidaat. Er bestaat geen standaard begeleiding hierin en ieder traject is uniek. Ik help je mee met ontdekken van de mogelijkheden en zet aan tot zelf regie.

Re-integratie en jobcoaching

Instapwerk voert re-integratietrajecten uit in opdracht van UWV (voor mensen met een Wajong-, WIA- of Ziektewetuitkering), en van diverse Gemeenten zoals Zevenaar, Rheden, Arnhem, Bronckhorst en Doesburg (mensen die onder de Participatiewet vallen) en het bedrijfsleven (werknemers die door arbeidsongeschiktheid niet meer in staat zijn om het eigen werk uit te voeren).

Ik bied begeleiding bij het re-integreren in het eigen werk of naar ander werk conform de wet verbetering Poortwachter.

Samenwerking

Instapwerk werkt graag samen met organisaties en stichtingen. Hierdoor is er een brede dienstverlening mogelijk. In mijn netwerk heb ik o.a. contact met Zozijn, Mee Oost, Werkraat Doetinchem, BOKScoaching en het Werkgevers servicepunt Midden Gelderland en de Achterhoek. Samenwerking met diverse scholen zoals het Rea college, ROC Rijn IJssel en het Graafschap college.

Ik werk graag samen met Click-re-integratie en Click Mobiliteit uit Zevenaar. Samen bespreken we casussen en zijn er regelmatig deskundigheidstraining.