Over Instapwerk

Instapwerk is de deskundige partner voor re-integratie, Jobcoaching en outplacement trajecten. Heb je door omstandigheden ondersteuning nodig bij het vinden van een passende werkplek? Dan ben je bij Instapwerk aan het juiste adres. Ik bied professionele, resultaatgerichte en flexibele ondersteuning ter verbetering van de zelfredzaamheid op het gebied van werk, scholing, werkervaringsplekken en sociale activering.

Visie en missie

Ieder mens heeft het recht op volwaardige deelname aan de samenleving. Het hebben van werk speelt een belangrijke functie om actief aan de samenleving bij te dragen, om gerespecteerd en gewaardeerd te worden en om zelf keuzes in het leven te kunnen maken. Een behoorlijk aantal mensen heeft daarbij ondersteuning nodig. Instapwerk wil graag haar steentje bijdragen om dit te realiseren.